Avustukset

Palosuojelurahasto myöntää vuosittain avustuksia noin 11 miljoonaa euroa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Erityisavustukset ovat yleensä suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen ja yleisavustukset enintään 75 % toiminnon hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustukset maksetaan avustuksensaajalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.

Hakuohjeet

Rahaston avustukset jaetaan viiteen pääluokkaan:

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Yleisavustukset myönnetään pelastusalan järjestöille valistukseen ja neuvontaan, koulutukseen, palokuntatoiminnan kehittämiseen sekä muuhun mahdolliseen tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan.

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.

Rakennushankeavustukset

Rakennushankeavustuksia voidaan myöntää pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille. Avustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuksia kohdennettaessa otetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. Myös sopimuspalokuntien paloasemien uudisrakennushankkeisiin sekä merkittäviin peruskorjauksiin ja laajennuksiin voidaan myöntää avustusta.

Kalustohankeavustukset

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Avustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuksia kohdennettaessa otetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. Avustuksia voidaan myöntää myös järjestelmähankintoihin.

Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustuksia myönnetään ainoastaan sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avustusta myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä.

Hakuajat

Avustusten hakemisessa noudatetaan pääsääntöisesti määräaikoja. Erityisavustuksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa, yleisavustuksia sekä kalusto- ja rakennushankeavustuksia kerran vuodessa. Sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Avustuksen maksaminen

Palosuojelurahaston myöntämät avustukset maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja tositteellisen tilityksen mukaisesti. Tilitys tulee tehdä tilityslomakkeella ja toimittaa liitteineen suoraan Palosuojelurahastoon. Tilityslomakkeet löytyvät kunkin avustustyypin kohdalta.