Ajankohtaista

Hallituksen päätökset 13.10.2010

Hakujen avaaminen Palosuojelurahaston hallitus julisti haettaviksi pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2011.  Lue lisää: PSR Kalusto- ja rakennushankekirje 2011 Palosuojelurahaston hallitus julisti haettavaksi vuoden 2011 Innovaatiopalkinnon Lue lisää   Erityisavustuspäätökset Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SMDno/2010/1191 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on 31.5.2010 päivätyllä hakemuksellaan hakenut avustusta Yritysten paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan auditointikriteeristön kehittämishankkeeseen. Palosuojelurahaston hallitus…

Hallituksen päätökset 31.8.2010

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessa 31.8.2010 seuraavat myönteiset päätökset: Vuoden 2010 erityisavustusten 2. hakukierros Erityisavustukset myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.  Vuoden 2010 erityisavustusten 2. hakukierros päättyi 31.5.2010, hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 44 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä 2,8 miljoonan euron edestä. Avustusta…

Heinä-elokuun ajankohtaiset rahastossa

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 31.8.2010. Tällöin päätetään mm. tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista erityisavustuksista. Hakemuksia saapui 31.5.2010 määräaikaan mennessä 44 kappaletta. Avustusta haettiin yhteensä 2,8 miljoonan euron edestä. Hakemuksista tutkimus- ja kehittämishankkeita oli 23 kappaletta, opetusmateriaalihankkeita 8 ja valistus- ja neuvontahankkeita 7 kappaletta ja loput 6 olivat muita hankkeita. Rahaston sihteeristö on lomalla 19.-23.7. 2010.  Muutoin…

Rahaston hallituksen päätökset 26.5.2010

Palosuojelurahaston hallitus teki rahaston hallituksen kokouksessa 26.5.2010 seuraavat myönteiset päätökset. Innovaatiopalkinto: Hallitus on kokouksessaan 26.5.2010 tehnyt päätöksen vuoden 2010 Innovaatiopalkinnon saajasta. Palosuojelurahasto jakaa vuosittain rahaston Innovaatiopalkinnon tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuvasta ansiokkaasta innovaatiosta. Innovaatiopalkinnon saaja julkistetaan syyskuussa 2010. Muut myönteiset muutospäätökset: Hallitus päätti hyväksyä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / Teija Mankkinen ja Seppo Vänskä muutoshakemuksen, jolla haettiin…

Rahaston hallituksen seuraavat kokoukset

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.5.2010 klo 8.30 alkaen sisäasiainministeriössä (Kirkkokatu 12). Kokousaineisto toimitetaan hallituksen jäsenille keskiviikkona 19.5.2010. Syyskauden 2010 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 31.8.2010 klo 9.30 alkaen sisäasiainministeriössä. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2010 2. kierroksen erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Samassa yhteydessä pidetään myös hallituksen kehittämispäivä. Kokousaineisto toimitetaan hallituksen jäsenille tiistaina 24.8.2010. Syyskauden muut…

Rahaston hallituksen päätökset 29.4.2010

Halituksen on kokouksessaan 29.4.2010 tehnyt Pelastustoimen alueita, kuntia ja sopimuspalokuntia koskevat kalusto- ja rakennushankeavustuspäätökset vuodelle 2010. Avustusta jaettiin yhteensä 4,2 miljoonan euron edestä. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 33 kappaletta, yhteensä 0,7 milj euroa,  myönteisiä rakennushankepäätöksiä 22  kappaletta, avustus yhteenä 3,2 miljoonaa euroa ja pelastustoimen kenttäjohtamispäätelaitteiden osalta 13 kappaletta, avustus yhteensä 0,25 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot päätöksistä löytyvät oheisesta päätöstiedotteesta.  Päätöstiedote…

Rahaston hallituksen kokouspäätökset 4.3.2010

Palosuojelurahaston hallitus teki rahaston hallituksen kokouksessa 4.3.2010 seuraavat myönteiset päätökset. Yksi päätös jätettin lisäksi pöydälle lisäselvityksiä varten. Päätökset on postitettu hakijoille 4.3.2010. Päätöstiedote 4.3.2010 Hallitus julisti myös haettavaksi vuoden 2010 2. kierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.  Hakukirje 4.3.2010 Eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2010 2 hakukierros Rahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan myös rahaston tilinpäätöksen vuodelta 2009…