Verkkolehti

Verkkolehden artikkelit

Paloturvallisuusviikko 2015

Paloturvallisuusviikko on pelastustoimen vuosittainen kampanja, jonka tavoitteena on parantaa koko Suomen paloturvallisuutta. Vuonna 2015 Paloturvallisuusviikkoa vietettiin 21.11.–1.12. Sen toteutukseen olivat tervetulleita kaikki paloturvallisuustyötä tekevät tahot.

Innovaatiopalkinto 2015

Puomi – työkalu vedenalaiseen etsintään ja pelastamiseen  Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2015 innovaatiopalkinnon sai palomiehenä ja pelastussukeltajana työskentelevä Mikko Puolitaival Satakunnan pelastuslaitokselta. Hänen innovaationsa on PUOMI-vesipelastusväline, jonka avulla voidaan etsiä ja pelastaa pohjaan vajonneita uhreja pinnalta käsin.

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvionti 2015

Palosuojelurahaston (PSR) kalustohankkeiden avustustoiminta arvioitiin tammi-toukokuun 2015 välisenä aikana. Arviointia varten tehtiin avustustoimintaa laajalti kartoittavat kyselyt Webropol-kyselyinä kaikille pelastuslaitoksille ja otosluontoisesti 250 sopimuspalokunnalle sekä haastateltiin noin 50 palo- ja pelastustoimen asiantuntijaa. Sähköisiin kyselyihin vastasivat kaikki pelastuslaitokset ja 100 sopimuspalokuntaa. Arviointityön aikana konsultit kävivät läpi myös laajalti rahaston kalustohankeavustuksiin liittyvää tausta-aineistoa.

Rantakulman VPK:n nostolavayksikkö

Rantakulman VPK hankki käyttöönsä Vema Lift Oy:n valmistaman erikoisvalmisteisen nostolavayksikön kesällä 2014. Hankkeeseen myönnettiin Palosuojelurahaston avustus toukokuussa 2015. Hanke toteutettiin palokunnan, valmistajan ja pelastuslaitoksen käytyjen perusteellisten neuvottelujen jälkeen. Myönnetyllä avustuksella on suuri merkitys hankkeen takaisinmaksun kannalta ja se mahdollistaa osaltaan ajoneuvon jatkokehitystyön aloittamisen.

Jaalan paloaseman avajaiset 17.4.2015

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 26.3.2014 kokouksessa Kouvolan kaupungille Jaalan vapaaehtoisenpalokunnan paloaseman peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen 250 000 euroa avustusta. Jaalan paloasemalla juhlittiin urakan päätöstä raikkaan keväisissä merkeissä huhtikuun puolessavälissä. Rakennushankkeen valmistumisen lisäksi Jaalan VPK:lla on ensivastetoiminnan 20-vuotisjuhlavuosi. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen -vastuualueen johtaja Kimmo Kohvakka totesi avajaisten juhlapuheessaan Etelä-Suomen AVI:n asettaneen Jaalan paloaseman hankkeen tärkeysjärjestyksessä toiseksi…

Suomen Palopäällystöliitto edistää alan osaamista

Vuonna 1932 perustetun Suomen Palopäällystöliiton keskeiset yleisavustuksen kohteet ovat koulutus-, asiantuntija-, turvallisuusviestintä- ja järjestöpalvelut sekä kansainvälinen toiminta. Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä toimivat saavat riittävästi ja laadukasta työssään tarvitsemaansa pelastustoimen täydennys-, lisä- ja erikoiskoulutusta. Liitto tarjoaa ajankohtaisia aiheita käsitteleviä yksilöllisiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi liitto toteuttaa vakioituja kouluttajakoulutuksia. Koulutustoiminnallaan liitto mahdollistaa…