Etusivu

Palosuojelurahasto 2025

Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta

Visio 2025

Palosuojelurahasto – päätöksillään tehokas paloturvallisuuden edistäjä

Strateginen tavoite

Paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet
Avustusta voidaan myöntää kaikille hakijoille mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä valistukseen ja neuvontaan.
Rakennushankkeet
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen, vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen sekä harjoitusaluehankkeisiin.
Kalustohankkeet
Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Pienavustukset
Sopimuspalokuntien pienavustukset voidaan myöntää sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus.
Yleisavustukset
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.
Innovaatiopalkinto
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta Innovaatiosta.

Ajankohtaista

Palosuojelurahaston tarkastuskäynti: Puistolan VPK ry

Palosuojelurahaston sihteeristö teki tarkastuskäynnin Puistolan VPK ry:hyn ja tarkasti paloaseman laajennuksen sekä pienkalustohankintoja.

Palosuojelurahaston tarkastuskäynti Espoossa

Palosuojelurahaston sihteeristö teki tarkastuskäynnin Espooseen ja tarkasti kolmen paloaseman käytön sekä viisi kalustohankintaa.

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.11.2020

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.11.2020.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2020 toinen kunniamaininta Miniroskis-innovaatiosta

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2020 Innovaatiopalkintohaussa kaksi kunniamainintaa. Toinen kunniamaininta myönnettiin Tuula-Maria Ahoselle innovaatiosta Miniroskis. Innovaatiossa on kyse myrkyllisten ja maailman yleisimpien roskien eli tupakantumppien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2020 toinen kunniamaininta Puunkaatolaitteen kehittämisestä

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2020 Innovaatiopalkintohaussa kaksi kunniamainintaa. Toinen kunniamaininta myönnettiin Mikko Anuntille innovaatiosta Puunkaatolaite puunkaadon harjoitteluun. 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2020 toinen sija myönnettiin Reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittämisestä

Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon toisen palkinnon saivat Kai Saarinen ja Jyrki Nurmi innovaatiollaan Reaaliaikainen sammutusveden seurantajärjestelmä. Järjestelmällä voidaan dataverkkoa hyväksi käyttäen siirtää pelastustyönjohtajalle tieto sammutus- ja säiliöyksiköiden tehtäväaikaisesta sammutusveden määrästä ja kulutuksesta.

Palosuojelurahaston 13. Innovaatiopalkinto Saku Tauriaiselle

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2020 julkistettiin Helsingissä torstaina 11.11.2020. Palkinnon luovuttivat pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg.

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.10.2020

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.10.2020.

Kiteen uusi paloasema toimii Keski-Karjalan alueen keskusasemana

Kiteen uuden paloaseman suunnittelu alkoi jo 1980-luvulla. Palosuojelurahasto myönsi hankkeelle avustusta keväällä 2017.

Palosuojelurahaston avustukset pelastustoimen jatko-opiskelijoille

Edellytyksenä Palosuojelurahaston henkilökohtaisen apurahan saamiselle on se, että tutkimus kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. Erityisenä edellytyksenä on lisäksi se, että valmistuvaa tutkimustietoa voidaan hyödyntää laajasti pelastustoimessa.